จดทะเบียนแล้วไม่เกิน

ทุนจดทะเบียนไม่เกิน (ล้านบาท)

จังหวัด

วัตถุประสงค์

ชื่อกิจการ

ค้นพบ

{{response.Count | number}}

กิจการ ที่ตรงเงื่อนไขนี้

กำลังค้นหา

{{biz.CompanyName}}
{{biz.Objective}}

{{biz.Province}}

฿ {{biz.RegistrationCapital | number }}

{{biz.Age}} วัน

ยังมีอีก

{{response.Count - 23 | number}}

กิจการ ที่ตรงเงื่อนไขนี้

คุณจะได้รับข้อมูลในรูปแบบของ สติกเกอร์ลาเบล ที่จ่าหน้า ระบุที่อยู่ของบริษัทที่ตรงกับผลการค้นหาของคุณ พร้อมสำหรับการทำ Direct-Mail Marketing (เช่น ติดลงบนไปรษณียบัตร หรือ ซองจดหมาย) โดยเราจะจัดพิมพ์ และส่งให้คุณถึงที่
เงื่อนไขของคุณคือ
  • วัตถุประสงค์: {{query.q}}
  • ทุนจดทะเบียนไม่น้อยกว่า: {{query.c}} ล้านบาท
  • จดทะเบียนแล้วไม่เกิน: {{query.a}} เดือน
  • จังหวัดที่จดทะเบียน: {{query.p}}
  • อำเภอ/เขตที่จดทะเบียน: {{query.d}}
จำนวนกิจการที่ตรงกับเงื่อนไข

{{response.Count | number}}

จำนวนที่คุณต้องการต้องการพิมพ์
คุณจะได้รับลาเบล {{ (orderprint.orderPages * 12) | number }} ชิ้น โดยที่ชิ้นแรกเป็นที่อยู่ของคุณที่เราใช้ในการจัดส่ง
ผลตอบรับโดยประมาณ: {{ ((orderprint.orderPages * 12) - 1) * 0.02 | number:0 }} ราย*

{{ orderprint.total | number }} บาท

* ผลตอบรับที่เราแนะนำเป็นเพียงค่าประมาณจากผลตอบรับเฉลี่ยของ Direct-Mail ที่ 2% ซึ่งสูงกว่าการโฆษณาออนไลน์ ที่มีอัตราผลตอบรับเพียง 0.22%
* มีกรณีที่สามารถสร้างผลตอบรับได้มากถึง 15% ({{ ((orderprint.orderPages * 12) - 1) * 0.15 | number:0 }} ราย) จากการที่มีโปรโมชั่นที่น่าสนใจ